Харьков, ул. Петровского 37, офис 1
(50 метров от метро "Пушкинская")

тел.: (050)168-31-11;
          (063)141-71-74;
          (093)133-49-20 (офис)


E-mail: znanie.in.ua@gmail.com

Главная Контакты В избранное
 • Лууле Віілма - Усе починається з любові. Лекції і бесіди (укр.)
  Коли Ви берете в руки книгу про духовний розвиток, завжди запитуйте себе: «Чи потрібно це мені?» Прислухайтеся до себе, і якщо внутрішній голос говорить, що потрібно, відкривайте книгу, але не раніше цього. Життя постійно підносить людині духовні, щиросердні і матеріальні уроки для самопізнання. Хто усвідомлює, що Життя є нічим іншим, як навчання, той і, надалі, буде мислити з Любові. Усвідомлення самого себе - процес не тільки цікавий, але він дарує і щастя. Немає більше захоплюючого заняття, ніж пізнання самого себе. Людина, яка відкриває в собі все нові пласти, не тільки здобуває знання, але й починає використовувати їх з метою власного розвитку. Це йому не набридає, хоча він і знає, що процес цей нескінченний. Для нього ця не насильницька зміна себе, а зміна, благодатне для душі.

   

  Соціальна психологія

  Соціальна психологія: попередні й супутні впливи (замість вступу)
  Розділ I. Психологія мас і соціальна психологія
  Підрозділ 1. Індивід - маса: проблема психічних трансформацій
  Природа людини й предмет психології
  Характеристика маси
  Структура психіки маси
  Закони маси
  Інтелект маси
  Жіночий початок і почуття маси
  Віра й надії маси
  Консерватизм маси
  Маси природні й штучні
  Закон наслідування
  Еліта і маса
  Підрозділ 2. Вождь - маса: проблема влади й соціального лідерства
  Природа влади й підкорювання
  Психологічний портрет вождя
  Вождь і маса - близнюки-брати
  Ореол авторитету
  Підрозділ 3. Психологія маси: проблема соціального впливу
  Гіпноз і ураження
  Механізми впливу в масі
  Вселяння (сугестія)
  Демагогія
  Повторення
  Засоби впливу: масові комунікації
  Підрозділ 4. Від психології мас до соціальної психології
  Перша модель соціальної психології
  Історія соціальної психології
  Література
  Розділ ІІ. Теоретичні та емпіричні засади соціальної психології
  Підрозділ 1.Соціально-психологічні теорії
  Теоретичне збагнення миру
  Теорії імпліцитні й наукові
  Теорії у соціальній психології
  Модель наукового розвитку
  Необіхевіористська орієнтація
  Еволюція біхевіоризму
  Необіхевіоризм
  СОР - теорії
  Теорія соціального навчения
  Теорія соціального обміну
  Теорія взаємозалежності
  Інтеракціоністська орієнтація
  Рольова теорія
  «Стенфордська в'язниця»
  Застосування рольових концепцій
  Когнітивістська орієнтація
  Теоретичні джерела когнітивізму
  Галузь досліджень у когнітивній психології
  Підрозділ 2. Соціально-психологічні дослідження
  Ідеї й гіпотези
  Змінні у дослідженні
  Правила й вимоги
  Вибір методів дослідження
  Основні параметри аналізу
  Етичні проблеми дослідження
  Інформована згода
  Неправда на користь?
  Дебрифінг
  Підрозділ 3. Основні методи соціально-психологічного дослідження
  Експеримент
  Квазіексперимент
  Польове дослідження (спостереження)
  Архівне дослідження
  Імітаційне дослідження (рольова гра)
  Оглядове дослідження (дослідження за домогою обстеження)
  Література
  Розділ ІІІ. Людська індивідуальність і соціальна психологія особистості
  Підрозділ 1.Індивід як об'єкт психологічних досліджень
  Проблема типології людини
  Гуморальні класифікації
  Конституціональні класифікації
  Психогенні класифікації
  Підрозділ 2. Психологічні теорії особистості
  Визначення особистості
  Психологічні теорії особистості
  Теорії особистості в соціальній психології
  Підрозділ 3. Структура самосвідомості
  Підходи до розуміння Я-Концепції
  Рівні самосвідомості
  Центральні аспекти самосвідомості
  Рольова структура Я-Концепції
  Можливі Я
  Самопізнання й самооцінка
  Теорія соціального порівняння
  Регулювання самооцінки
  Підрозділ 4. Самосвідомість і поведінка
  Деіндивідуалізаці і поведінка
  Особиста відповідальність
  Стигматизація
  Я і інші
  Самомоніторинг
  Підрозділ 5. Самосвідомість і особистісний контроль
  Теорії локусів контролю й самоефективності
  Наслідку втрати особистісного контролю
  Реактивний психічний опір
  Безпорадність через втрату контролю
  Самовикликана безпорадність
  Ілюзія контролю
  Література
  Розділ ІV. Міжособистісне сприйняття і соціальне пізнання
  Підрозділ 1. Соціальне сприйняття і розуміння
  Міжособистісне сприйняття
  Зовнішній вигляд і враження
  Ефект першого враження
  Зовнішній вигляд і асоціації
  Зовнішність і реальна інформація
  Фактори соціальної привабливості
  Інфантильна зовнішність
  Гарна зовнішність
  Ефект ореола
  Просторова близькість
  Подібність
  Увічливість і лестощі
  Взаємосимпатія
  Підрозділ 2. Прийоми й методи соціального пізнання
  Евристики
  Евристики показності
  Евристики доступності
  Помилковий консенсус
  Каузальна атрибуція (теорія приписуючих причин)
  Коваріація
  Каузальні схеми
  Диспозиційна атрибуція
  Фундаментальна атрибутивна схильність
  Ефект «виконавця-спостерігача»
  Модель об'єктивної атрибуції
  Атрибуція і успіх
  Підрозділ 3. Соціальне сприйняття і самосвідомість
  Соціальне сприйняття з позицій «теорії справедливого світу»
  Форми організації соціальних знань і досвіду
  Філософія людської природи
  Імпліцитні теорії особистості
  Імпліцитні соціальні теорії
  Когнітивні схеми
  Прототип
  Соціальний стереотип
  Підрозділ 4. Стадії процесу соціального пізнання
  Первинна категоризація
  Підтвердження
  Уточнення, або рекатегорізація
  Ефект самоздійснюваних пророцтв
  Некатегоріальні способи соціального пізнання
  Література
  Словник ключових понять